Умови використання

Дана Угода діє для інтернет-платформи Reactor.ua, розміщеної за адресою https://reactor.ua (надалі – «Платформа»), власником та оператором якої є ТОВ «АКСЕЛЕРАТОР НОВИХ ПРОДУКТІВ», код ЄДРПОУ 43398563, місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Ігорівська, будинок 11-Б (надалі – «Оператор»).

1. Загальні положення

1.1. Ця Угода є публічною офертою. Факт відвідування Платформи фізичними особами (надалі – «Користувач», а в множині «Користувачі») та отримання доступу до її матеріалів свідчить про приєднання Користувачів до даної Угоди повністю та підтверджує їхню згоду з наведеними нижче умовами.

1.2. Використання матеріалів і сервісів Платформи регулюється нормами чинного законодавства України.

2. Контент Платформи

2.1. Контент, опублікований на Платформі, призначений для особистого некомерційного використання Користувачем. Весь опублікований на Платформі Контент, включаючи, але не обмежуючись: новини, фотографії, зображення, ілюстрації, аудіо- та відеороліки, захищений авторським правом і знаходиться у володінні або під контролем Оператора або сторони, яка є автором Контенту. Користувач має дотримуватися усіх додаткових повідомлень про авторські права, інформації або обмежень, що містяться на будь-якій сторінці Платформи.

2.2. При цитуванні матеріалів Платформи, включаючи авторські твори, що охороняються, посилання на Платформу обов’язкове.

2.3. Використання матеріалів Платформи без згоди правовласників не допускається.

2.4. Користувачі не мають право змінювати, публікувати, передавати, брати участь у передачі або продажу, відтворювати, створювати нові твори, поширювати, виконувати або іншим чином використовувати Контент Платформи (включаючи програмне забезпечення) в цілому або частково.

2.5. Комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки тощо Оператора або третіх осіб захищені правами на такі об’єкти інтелектуальної власності. Ніщо, зазначене в цій Угоді, не може тлумачитися як надання опосередковано, за замовчуванням або іншим шляхом будь-якої ліцензії або права на використання комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки, патенту, прав на дизайн або авторських прав Оператора або третіх осіб.

2.6. Розміщення Користувачами персональних даних в окремих розділах Платформи регулюється окремим документом – Політикою конфіденційності.

3. Права та обов’язки Користувача

3.1. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися такими, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Платформи і сервісів Платформи.

3.2. Користувач попереджений про те, що Оператор не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Платформі.

3.3. Користувач згоден з тим, що Оператор не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким Контентом Платформи, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Платформі інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

3.4. Користувач приймає положення про те, що усі матеріали і сервіси Платформи або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Платформа не несе якої-небудь відповідальності і не має яких-небудь зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

3.5. Користувач несе відповідальність за законність і достовірність персональних даних, розміщених ним в окремих розділах Платформі, що регулюється окремим документом – Політикою конфіденційності.

4. Збір персональних даних.

4.1. Під час відвідування Користувачем Платформи Оператор може здійснювати збір та обробку даних про відвідування Платформи:
4.1.1. файли cookie;
4.1.2. ІР-адреси;
4.1.3. параметри та налаштування інтернет-браузерів;
4.1.4. інформація про з’єднання, трафік, а також дата, час, тривалість інтернет-з’єднання.

Ці дані є знеособленими і не відносяться до персональних даних. Автоматичні рішення при обробці даних про відвідування Платформи з журналу відвідування Платформи не мають правових наслідків для Користувача.

4.2. Оператор може здійснювати обробку даних про відвідування Платформи будь-якими способами з метою визначення тематики та вдосконалення якості матеріалів, підготовки звітів щодо кількості показів публікацій, реклами тощо.

4.3. Оператор може використовувати знеособлені дані для таргетингу рекламних та/або інформаційних матеріалів; для проведення статистичних досліджень.

5. Прикінцеві положення

5.1. Оператор має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності на наступний день після розміщення нової версії Угоди на Платформі. При незгоді Користувача із внесеними змінами, він зобов’язаний відмовитися від доступу до Платформи, припинити використання матеріалів і сервісів Платформи.

5.2. Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, які передбачено чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».

5.3. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Платформи агентських стосунків, стосунків товариства, стосунків по спільній діяльності, стосунків особистого найму або якихось інших стосунків, прямо не передбачених Угодою.

5.4. Визнання судом якого-небудь положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою визнання недійсними інших положень Угоди.

5.5. Користувач може звернутися до Оператора електронною поштою за адресою: info@reactor.ua.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.