Discuss Discuss

Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності є невід’ємною частиною Користувацької угоди, розміщеної на інтернет-платформі Reactor.ua за адресою https://reactor.ua (надалі – «Платформа») за посиланням https://reactor.ua/terms та регулює взаємовідносини між оператором Платформи – ТОВ «АКСЕЛЕРАТОР НОВИХ ПРОДУКТІВ», код ЄДРПОУ 43398563, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 11-Б (надалі – «Оператор») та фізичними особами – представниками технологічних команд (надалі – «Команда», а в множині «Команди»), які свідомо і за власним бажанням розміщують на Платформі персональну інформацію та інформацію, захищену правами інтелектуальної власності.

1. Загальні положення

1.1. Дана Політика конфіденційності вважається укладеною і набирає чинності для Команди з моменту укладення нею Користувацької угоди та означає повне і безумовне прийняття (акцептування) Командою даної Політики конфіденційності, що діє протягом невизначеного терміну.

1.2. Команда, приймаючи умови цієї Політики конфіденційності, дає Оператору згоду на обробку (зокрема збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (реалізацію, передачу), знеособлення, видалення, знищення) персональних даних, які Команда вказує при реєстрації на Платформі.

2. Персональні дані

2.1. Персональні дані вносяться Командою шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми. Команда надає персональні та/або захищені авторським правом дані свідомо і несе повну відповідальністю за їх законність і достовірність.

2.2. При заповненні реєстраційної форми Команда надає персональні дані учасників Команди, включаючи ім’я, прізвище, місто проживання, дату народження, контактний номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, фотографії та інші персональні дані.

2.3. Команда підтверджує, що їй відомо про включення її персональних даних до бази персональних даних Платформи, що їй відомий склад і зміст персональних даних, які підлягають обробці, мета обробки персональних даних та її права, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

2.4. Команда дає свою згоду на зміну мети обробки своїх персональних даних Оператором шляхом розміщення нової редакції цієї Політики конфіденційності на Платформі, дотримуючись вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2.5. Команда дає Оператору згоду на передачу своїх персональних даних та надання доступу до них співробітникам Оператора, а також третім особам (потенційним роботодавцям та партнерам, експертам, IT-фахівцям тощо), дотримуючись вимог Закону України «Про захист персональних даних». При цьому Команда погоджується, що її згода на обробку персональних даних не вимагає здійснення її повідомлення про передачу персональних даних третім особам відповідно до статті 21 Закону України «Про захист персональних даних».

2.6. Оператор може використовувати надані Командою персональні дані для здійснення зворотного зв’язку з метою реалізації взаємин з Командою, уточнення даних, покращення роботи Платформи, оповіщення учасників Команди про будь-які важливі новини і зміни, що стосуються роботи Платформи, а також надсилати повідомлення, які, на думку Оператора, можуть становити інтерес для Команди.

2.7. Оператор може використовувати персональні дані Команди при виконанні судових рішень та надання відповідей на запити правоохоронних органів, оформлених відповідно до законодавства України.

2.8. Для збереження конфіденційності і цілісності персональних даних Команди Оператор використовує сучасні технічні засоби захисту.

2.9. Оператор може здійснювати збір та обробку наступних даних про відвідування Платформи:
2.9.1. файли cookie;
2.9.2. ІР-адреси;
2.9.3. параметри та налаштування інтернет-браузерів;
2.9.4. інформація про з’єднання, трафік, а також дату, час, тривалість інтернет-з’єднання.

Ці дані є знеособленими і не відносяться до персональних даних. Автоматичні рішення при обробці даних про відвідування сайту з журналу відвідування сайту не мають правових наслідків для відвідувачів.

3. Умови розміщення публічної інформації

3.1. Деякі надані Командами персональні дані, зокрема – інформація, захищена правами інтелектуальної власності (логотип тощо), контактні дані (сайт, електронна пошта, телефон, сторінки у соціальних мережах тощо), інформація ділового характеру (види продукту, описи технологічних рішень, клієнти, стадія тощо), розміщуються на Платформі у розділах «Innovation Report» (https://reactor.ua) та «Команди» (https://mind.ua/innovativeteams). Так дані є публічною інформацією, на яку не поширюються умови конфіденційності.

3.2. Команди підтверджують, що їм відомо про публічне розміщення частини персональних даних, і вони дають Оператору згоду на таке розміщення.

4. Прикінцеві положення

4.1. Оператор має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Політики. Такі зміни набувають чинності на наступний день після розміщення нової версії Політики на Платформі. При незгоді Команди із внесеними змінами, вона зобов’язана відмовитися від використання сервісів Платформи і звернутися до Оператора з вимогою про видалення з Платформи усієї публічної інформації, що стосується Команди.

4.2. Команда може звернутися до Оператора електронною поштою за адресою: info@reactor.ua.

Команда підтверджує, що вона ознайомлена з усіма пунктами цієї Політики конфіденційності та безумовно приймає їх.